Els nostres serveis

Oferim un ampli ventall de serveis per als vostres projectes

Consultoria prèvia a l’inici del projecte, assessorament tècnic i solucions d’enginyeria durant l’execució de l’obra, servei tècnic in situ quan surten  sorpreses a les vostres instal·lacions… Vosaltres decidiu en quina etapa del projecte us acompanyem o si voleu que en formem part d’inici a fi.

1

Enginyeria

Definim les vostres necessitats tècniques

Des d’una etapa inicial de l’obra és essencial definir correctament els requeriments tècnics que posteriorment comprometran les instal·lacions. Definim i calculem el vostre projecte per aportar valor afegit a les vostres instal·lacions.

2

Consultoria

Us acompanyem tècnicament abans de prendre decisions

Assessorem tècnica i legalment per trobar la millor solució per les vostres instal·lacions. A partir dels vostres objectius, us presentem la millor proposta tècnica i econòmica a edificar, tenint en compte les vostres necessitats i la normativa legal vigent.

3

Arquitectura

Desenvolupem projectes arquitectònics amb molta sensibilitat

Ens endinsem en tot tipus de projectes arquitectònics amb sensibilitat pel disseny i els materials, i respecte per l’entorn urbà on es troba ubicat el nou espai: obres noves i rehabilitacions, espais comercials, interiorisme, etc.

4

Oficina tècnica

Aportem solucions ràpides in situ

Quan teniu mancances a les vostres instal·lacions, us donem el servei i suport tècnic que requeriu. Els nostres tècnics s’encarreguen d’aportar la millor solució in situ i documentar-la correctament amb planells, P&IDs, etc. A més, quan la magnitud del projecte ho requereix, treballem amb el sistema de modelatge BIM que permet fer amidaments automàtics, la qual cosa facilita el muntatge i redueix costos i errors.

5

Energies Renovables

Duem a terme estudis energètics

Totes les activitats productives tenen un impacte en el medi ambient i per això fem prevaldre l’eficiència energètica a les instal·lacions que construïm. Els nostres projectes prioritzen les energies renovables i els sistemes d’autoconsum energètic i així ho plasmem en els nostres estudis. També us acompanyem en la sol·licitud de subvencions destinades a aquest àmbit i en la gestió de les certificacions ambientals.

6

Medi ambient

Facilitem el compliment de la normativa

Ens encarreguem de gestionar tots els permisos ambientals i portar a terme totes les legalitzacions indispensables perquè el vostre projecte compleixi amb la normativa vigent i així pugueu posar en marxa les vostres instal·lacions el més aviat possible.

7

Instal·lacions

Dirigim i coordinem els projectes

Executem els projectes seguint processos avançats de direcció tècnica i coordinació d’obra. Utilitzem la maquinaria i els materials més adequats per cada obra, sempre garantint la màxima qualitat. Som proactius i això ens permet optimitzar tots els processos per ajustar-nos als timings i costos establerts.

8

Claus en mà

Us acompanyem d’inici a fi

Us acompanyem al llarg del projecte, començant per l’assessorament tècnic i fins a l’entrega de la documentació de finalització d’obra. Dirigim totes les fases de disseny i execució, la qual cosa permet una millor comunicació amb vosaltres, una coordinació d’obra més eficaç i una gestió de costos més eficient.

Projectes amb valor afegit

01.

Dinamització

Us ajudem a assentar les bases del vostre projecte per fer-lo créixer correctament.

02.

Visió de futur

Pensem en les necessitats futures i així ho plasmem en cada disseny.

03.

Eficiència

La gestió del temps i dels costos és important i per això la coordinació és clau.

04.

Sostenibilitat

Un dels nostres objectius és desenvolupar els projectes de manera sostenible energèticament.